เชิญเข้าร่วมงาน เปิดโลกโครงงานคณะวิทย์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมชมผลงานโปรเจคนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในงาน “เปิดโลกโครงงานคณะวิทย์ ครั้งที่ 1″ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวม เตรียมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายค่ะ     sci13844207_10210208721078770_1894924556_o13838138_10210208721158772_556219610_o13838123_10210208720638759_218127570_o13833336_10210208720438754_1101647424_o

ตัวอย่างไฟล์เอกสารสำหรับการทำบทความวิชาการ

1. ฟอร์มบทความ   Download

2. ตัวอย่างบทความ 1   Download

3. ตัวอย่างบทความ 2   Download

4. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้งานชยาราม   Download

5. ตัวอย่างรับรองการใช้ประโยชน์   Download

6. ฟอร์มโปสเตอร์  Download

 

รายงานผลการจัดการความรู้

รายงานการจัดการความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์ 2557

1. เรื่อง เทคนิคการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  ดาวน์โหลด

2.เรื่อง เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF   ดาวน์โหลด

 

เผยแพร่งานบทความวิชาการ/งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรวรรณ  ขวัญนาค อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเผยแพร่บทความวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

2015-05-08 08.13.08 2015-05-08 09.46.39 2015-05-08 15.05.00